Postepowanie fizjoterapeutyczne w zespole zamkniecia - studium przypadku (Proceedings in physiotherapy in the locked-in-syndrome - a case study) - Bachelorarbeit

Библиографические подробности
Главный автор: Janusz, Andrzej (Автор)
Формат:
Язык:Polish
Опубликовано: Szczecin : Wyzsza Szkola Edukacji i Terapii , 2015
Описание
Объем:73 Seiten
Шифр:III 2