Postepowanie fizjoterapeutyczne w zespole zamkniecia - studium przypadku (Proceedings in physiotherapy in the locked-in-syndrome - a case study) - Bachelorarbeit

Detalhes bibliográficos
Autor principal: Janusz, Andrzej (Autor)
Formato: Livro
Idioma:Polish
Publicado em: Szczecin : Wyzsza Szkola Edukacji i Terapii , 2015
Descrição
Descrição Física:73 Seiten
Área/Cota:III 2