Postepowanie fizjoterapeutyczne w zespole zamkniecia - studium przypadku (Proceedings in physiotherapy in the locked-in-syndrome - a case study) - Bachelorarbeit

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Janusz, Andrzej (مؤلف)
التنسيق: كتاب
اللغة:Polish
منشور في: Szczecin : Wyzsza Szkola Edukacji i Terapii , 2015
الوصف
وصف مادي:73 Seiten
رقم الطلب:III 2