Postepowanie fizjoterapeutyczne w zespole zamkniecia - studium przypadku (Proceedings in physiotherapy in the locked-in-syndrome - a case study) - Bachelorarbeit

Bibliographische Detailangaben
VerfasserIn: Janusz, Andrzej (VerfasserIn)
Format: Buch
Sprache:Polish
Veröffentlicht: Szczecin : Wyzsza Szkola Edukacji i Terapii , 2015
Beschreibung
Beschreibung:73 Seiten
Signatur:III 2