Locked-in - Imprigionato nel proprio corpo

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Pantke, Karl-Heinz , übersetzt von Zimmerling, Chrisitne (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Italian
Được phát hành: Frankfurt am Main : Mabuse-Verlag GmbH , 1999
Miêu tả
Mô tả vật lý:152 Seiten
Số hiệu:III 2